↠ سرمه‌ی خورشید ePUB ✓

سرمه‌ی خورشید Best E Book, سرمه‌ی خورشید By نادر نادرپور This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book سرمه‌ی خورشید, essay by نادر نادرپور Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you


10 thoughts on “سرمه‌ی خورشید

 1. says:

  خوبی نادرپور اینه که میاد توی بخش اول کتاب یه توضیحکی راجع به خودش و کارش می‌ده.


 2. says:

  من آن سنگ مغرور ساحل نشینم
  که می ران از خویشتن موج ها را
  خموشم ، ولی در کف آماده دارم
  کلاف پریشان صد ها صدا را
  چنان سهمناکم که از هیبت
  من
  نیایند سگماهیان در پناهم
  چنان تیز چ


 3. says:

  من آن سنگ مغرور ساحل نشینم
  که می ران از خویشتن موج ها را
  خموشم ، ولی در کف آماده دارم
  کلاف پریشان صد ها صدا را
  چنان سهمناکم که از هیبت
  من
  نیایند سگماهیان در پناهم
  چنان تیز چش


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top